KLIENTU TUVINIEKU IEVĒRĪBAI!
Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" lūdz klientu tuviniekus būt saprotošiem un ārkārtas situācijas laikā (no 11.10.2021.-11.01.2022.) ievērot valstī noteiktos ierobežojošos pasākumus:
1. Tikšanos iepriekš saskaņot ar iestādes administrāciju (zvanot direktorei pa tālruni 26175385 vai sociālajai darbiniecei pa tālruni 29495529);
2. Uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, reģistrēties apmeklētāju žurnālā.
3. Tikšanās laikā ievērot drošības pasākumus (1 persona, 2 metri, maskas, roku dezinfekcija).
_________________________________________________________________________

Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļas mērķis ir sniegt sociālo pakalpojumu - ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti). Pakalpojums nodrošina personai mājokli, atbalstu viņas problēmu risināšanā, sociālo rehabilitāciju un diennakts uzraudzību un aprūpi atbilstoši nepieciešamībai.

Pakalpojums tiek tuvināts ģimeniskai videi: pārsvarā klienti dzīvo vienvietīgās istabiņās, tiek saglabāta klienta patstāvība, neatkarības un drošības sajūta, katram klientam ir individuāla aprūpe un pieeja.
Iestādē uzturas 46 klienti. Ir apstiprinātas 50 vietas (Kokneses novada domes sēdes lēmums Nr. 12, 28.08.2019.).

Klienta uzturēšanās MAKSA:
Kokneses novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 580,- euro, citu novadu iedzīvotājiem 680.- euro mēnesī.

Nepieciešamie dokumenti:
- klienta iesniegums (kārtojams uz vietas);
- personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
- COVID-19 testa analīžu rezultāti;
- ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027/u) par vispārējo veselības stāvokli, nozīmēto terapiju. SVARĪGI - LAI ĢIMENES ĀRSTS APLIECINĀTU AR IERAKSTU - KLIENTS IR PIEMĒROTS VISPĀRĒJĀ TIPA PANSIONĀTAM.
- izraksti no iepriekšējās uzturēšanās ārstniecības iestādēs (1-2 gadu laikā);
- sociālā dienesta klienta funkcionālo spēju novērtējums ar noteikto aprūpes līmeni (ja senioru kārto pašvaldība);
- invaliditātes apliecinošs dokuments, ja ir noteikta invaliditātes grupa (invaliditātes apliecība, lēmums);
- pašvaldības sociālā dienesta lēmums par piešķirto pakalpojumu ilgstošā sociālās aprūpes centrā ( ja pakalpojumu apmaksās pašvaldība);
- VSAA izziņa par visu no valsts piešķirto pakalpojumu apmēru.

Iestāde klientam atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim nodrošina:
- diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu;
- palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
- kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
- prasmju un kustību veicinošas nodarbības;
- brīvā laika aktivitātes un relaksējošas nodarbības;
- pastaigas svaigā gaisā;
- klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

Sīkākai informācijai tālr. direktore 26175385 vai sociālā darbiniece 29495529