PAR MUMS

 Ģimenes atbalsta centra "Dzeguzīte" Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa sāka darbu 2012.gada 23.martā. Iestāde atrodas Kokneses novadā, Iršos - klusā, bet rosīgā lauku vidē. Iestāde izvietota trijās ēkās, uzturas 50 klienti. Klienti dzīvo mājīgās un labiekārtotās istabiņās, pārsvarā pa vienam un pa diviem (pēc vēlēšanās).
Pieejamie blakus resursi: bibliotēka, sporta halle, trenažieru zāle, sporta laukums, peldētava, pludmales volejbola laukums, kluba zāle, kur notiek lielie pašvaldības kultūras pasākumi.

ĢAC "DZEGUZĪTE" strādā starpprofesionāļu komanda:

 Inita Bērzkalna
Sociālā darbiniece

Irma Eglīte
Medmāsa

Airisa Bērziņa - Grudule
Sociālais rehabilitētājs

Biruta Babre
Sociālais aprūpētājs

Gaļina Vanaga
Sociālais aprūpētājs
j1313

Katrs klients saņem individuālu aprūpi un īpašu pieeju, atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim.
Katram klientam nodrošinām:
- diennakts uzraudzību;
- palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē;
- kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
- prasmju un kustību veicinošas nodarbības;
- brīvā laika aktivitātes un relaksējošas nodarbības (iestādē: dziedāšana, dejošana, rokdarbi, floristika, svētku dienu atzīmēšana, nacionālo svētku tradīciju ievērošana un īstenošana, sniegts garīgais atbalsts, dievkalpojumi atbilstoši dažādām konfesijām, atpūtas pasākumi, sporta spēles, kultūras un izklaides pasākumi ārpus iestādes);
- pastaigas svaigā gaisā;
- klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

al222

b44

b77

 

b1111

b1515

 

z10

0022

0044

v11

11

 

v1212

te33

s33

j22

j1111

j1616

j1515

j1818

j2020

Sīkākai informācijai tālr. 26175385 vai 29495529