Rokas darba nebijās

Mūsu seniors Kārlis čakli strādā arī ziemā. Katru rītu, pirms ieradušies darbinieki, celiņi no sniega jau attīrīti. Paldies par atbildīgo un kārtīgi veikto darbu!

Kustība - dzīvība

Kārtējā COVID - 19 testa rezultāti ir iepriecinoši, nevienam klientam nav atrasts vīruss. Ikdienā izmantojam labos laika apstākļus un, cik iespējams, izejam laukā, lai redzētu, dzirdētu un sajustu sniega baltumu un izrotāto apkārtni, sala kniebienu degunā, klusumu, sniega gurkstēšanu zem kājām. 

Mazie ķipari priecē seniorus

Netālu no "Dzeguzīte" ēkas atrodas Pērses sākumskola, kurā uzturas arī pirmsskolas grupiņas bērni. Visa gada garumā bērni, skolotājas vadībā, rosīgi strādā, lai svētkos un ikdienā iepriecinātu vecīšus. Tā Lieldienās, Līgo svētkos, Mārtiņdienā, Ziemassvētkos u.c. bērni mums snieguši koncertus, dāvājuši salduma dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un visādus pašdarinātus brīnumus.

PALDIES labajiem rūķīšiem

Šodien seniori un darbinieki saņēma dāvanas no čaklajiem rūķīšiem. Paldies visiem, visiem:

Paldies zemessargiem

ĢAC "Dzeguzīte" darbinieki atgriezušies darbā un uzņem apgriezienus, aprūpējot vecļaudis. Šodien pateicāmies 55.zemessargu bataljonam par sniegto ļoti nozīmīgo atbalstu grūtā brīdī. PALDIES! KOPĀ MĒS VARAM!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

Lietas, kas palīdz pārvarēt grūtumu

Šajā sarežģītajā laikā emocionāli smagi kā senioriem, tā darbiniekiem. Kā pārvarēt to? Ievērojot Valstī noteiktos ierobežojumus, īstermiņā nodrošinām saredzēšanos caur logu un telefonisku saziņu ar tuviniekiem. 

Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Caur Ziemassvētku gaidīšanas laiku ejam ar baltām domām, labiem vārdiem un darbiem, ar sirds siltumu. Lai arī ar savu klātbūtni mūs lutina ziema, seniori dodas pastaigās. Irši pašlaik skaisti izrotāti, tādēļ priecājamies par to. Ziemssvētki ir dāvināšanas un pateicības laiks. Ikdienā senioriem dota iespēja piedalīties rūķu darbnīcā, kur var krāsot, griezt, līmēt, darboties ar dabas materiāliem pēc sirds patikas. Kopīgiem spēkiem rotājam savas telpas, logus, apkārtni.

Pateicības diena

Pateicības dienā, ievērojot Covid-19 ierobežojumus, apmeklējām katru iemītnieku uz vietas istabiņā. Ar dzejas rindām pateicāmies par katra cilvēka devumu, vērtību un nodzīvoto mūžu.

Labdarības projekts

Esam saņēmuši sūtījumu no Gaisa spēkiem un biedrības "Silta sirds". Apģērbs, apavi, tekstīlija, tehniskie palīglīdzekļi u.c. sadzīves lietas ir liels resurss labākai ikdienas dzīvei.