ĢAC "Dzeguzīte" - Jauniešu māja

2019.gada 21.oktobrī struktūrvienība "Jauniešu māja" beidza darbību.

Apakškategorijas

2020.gada 6.martā struktūrvienība "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem" beidz darbību.