Sadraudzības sporta diena Iršos!

25.07.2015.
Sadraudzības sporta diena Iršos!

23.jūlijā Kokneses novada Iršu sociālajā pansijā notika nebijis pasākums sadraudzības sporta diena. Sporta dienā piedalījās, kaimiņu Ērgļu novada sociālās aprūpes centra "Ērgļi" un Sausnējas pagasta sociālās aprūpes centra "Kastaņas"" komandas.Iršu sociālās pansijas iemītnieki sporta spēlēs piedalījas ar pilnu sparu, jo bija saorganizējuši pat divas komandas.

Pirmais darba cēliens ĢKC ,,Dzeguzīte”

31.10.2015.

Ir aizritējis 2915./2016. mācību gada pirmais posms. Ģimenes krīzes centra ,,Dzeguzīte” audzēkņi uzsākuši savas skolas gaitas dažādās Latvijas skolās, atbilstoši savām interesēm un spējām. Katram bērnam ir savi mazie sasniegumi gan mācību darbā, gan interešu pulciņu izvēlē un apmeklējumos, par kuriem katrs ir atskaitījies un kopīgi varam priecāties.

Aktivitātēm un piedzīvojumiem bagātā vasara

31.08.2015.
2015.gada vasarā bērni un jaunieši daudz piedalījās projektu aktivitātēs, apmeklējot Likteņdārzu, R.Blaumaņa memoriālo muzeju ,,Braki” Ērgļos, multifunkcionālo iniciatīvu centru Madonā, laivojot pa Rīgas kanālu,  lidojot ar gaisa balonu, organizējot fotoizstādes Iršos un Madonā.

Rīgas Baltijas Rotary klubs

Dienā, kad saulīte pa zemes virsu rotājās, kad visi rosījās Lielajā talkā, mūsu ceļš veda uz Rīgu. Jau ceturto gadu pēc kārtas Rīgas Baltijas Rotary klubs rīko Vislatvijas bērnu namu sadziedāšanās svētkus “Cielaviņa”, kuros piedalījāmies arī mēs,brāļi- Andris, Alvis, Linards, Ailis, Salvis un mazā māsa Iluta.  Pārstāvot ģimenes krīzes centru “Dzeguzīte” , uzstājāmies ar I. Cines dziesmu “Pelēns”. Piedalīšanās sadziedāšanās svētkos visiem kļuva kā liels notikums- daudz skatītāju, daudz konkurentu un daudz vērtētāju.

LEĻĻU TEĀTRA STUDIJAS "SIBILLA" IZVEIDE

LEĻĻU TEĀTRA STUDIJAS "SIBILLA" IZVEIDE

Kādā maija dienā biedrības “Palīdzi man izaugt” komandai radās ideja izveidot leļļu teātra studiju un piedalīties Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba ”Mēs paši” projektu konkursā. Konkursā mēs uzvarējām.

Ceļojumā aicina Kraukšķītis

2010. gada 30. decembrī, Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” pagasta pirmsskolas vecuma bērnus un mazos „Dzeguzītes” bērnus brīnumainā ceļojumā aicināja Kraukšķītis, lai kopā ar saviem draugiem iemācītu bērniem jaunas rotaļas un spēles. Pasākums tapa ar 2010. gada aprīlī nodibinātās biedrības „Palīdzi man izaugt” gādību.

Meklējot Lieldienu Zaķa pārsteigumu!

Iršu pagasta pirmsskolas vecuma bērni 28. aprīlī ĢKC „Dzeguzīte” laukumā ar dziesmām un rotaļām, veicot dažādus uzdevumus, devās meklēt Lieldienu Zaķa pārsteigumu. Pasākums bērniem tapa ar biedrības „Palīdzi man izaugt” iegūto finansējumu, piedaloties Hipotēku bankas klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā.

Nāc un esi kopā ar mums

2011. gada 30. maijā  pasākumā " Nāc un esi kopā ar mums" PIENEŅU PRINCESE ĢKC "Dzeguzīte" bērnus un Iršu pagasta bērnus kopā ar ģimenēm aicināja darboties "Ķiparu"  radošajā darbnīcā, piedalīties darbnīcā " Pļava", spēku un izturību pārbaudīt, pārvarot dažādus šķēršļus " Meža takā".

Dāvini prieku sev un citiem

Ar Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba "Mēs paši" atbalstu ir noslēdzies projekts " DĀVINI PRIEKU SEV UN CITIEM". Mēs, Ģimenes krīzes centra " Dzeguzīte" bērni kopā ar  Iršu pagasta ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem sakām sirsnīgu Paldies par dāvāto iespēju ineresanti un radoši pavadīt brīvo laiku un par brīnišķīgajiem mirkļiem, pozitīvajām emocijām. Prieks kopā būt!

Apakškategorijas

2020.gada 6.martā struktūrvienība "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem" beidz darbību.