Viesojas novadnieki

Brīvdienās "Dzeguzītē" ieradās mazi un lieli Rūķīši no Kokneses un Aizkraukles. Pasākuma pirmajā daļā Ziemassvētku koncertu  sniedza muzikālā apvienība "Projekts 5 Jāņi". Viesi, seniori un darbinieki vienojās kopīgās dziesmās, ar skaļiem aplausiem apliecināja prieku un pateicību. 

Viesojas Sandis Riekstiņš

Šajā skaistajā laikā, kad Adventas vainagā iedegtas divas sveces, mūs atkārtoti apciemoja Sandis Riekstiņš ar savu palīgu - sekretāri Inesi Āboliņu.  Ar siltām domām, sirsnīgām sarunām par sasniegto un ieplānoto kopā pavadītais laiks "aizskrēja" nemanot. Sandis bērnus un seniorus iepriecināja ar dāvanām - Briedīti, kurš groza galvu, Rūķīti, daudz, daudz gaismiņām, par ko sapņoja ik katrs, un, protams, arī gardumiem.

Ziemassvētku gaidās

Zanes (Liezēre) dvēseliskais koncerts dāvāja siltumu, prieku un mīlestību. Sirsnīgs paldies!

Pateicības diena

Jau trešo gadu novembra pēdējā nedēļā tiek svinēta Pateicības diena. Svētku sajūtu radīja viesu uzstāšanās, pateicības vārdi, skanīgas dziesmas un melodijas, ko sniedza Pērses pirmsskolas un sākumskolas bērni (pedagogi Daiga Andersone un Madara Jāņkalne), Bebru, Iršu un Kokneses pensionāres (vadītājas Mārīte Andersone, Maija Bērziņa un Zenta Bērziņa) ar Lības Zukules iniciatīvu, Iršu sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Valda Kalniņa) un pašmāju ļaudis.

Diānas atvadu vakars

Sākot ar septembra mēnesi "Dzeguzītē" bērnu un darbinieku vidū valda satraukums un neziņa, jo iestādē sākusies reorganizācija. Tas nozīmē, ka pieugušo socilās aprūpes nodaļa paplašināsies, bet bērnu skaits samazināsies. Turpmāk uz neilgu laiku uzturēsies tikai 7 bērni.
Pašlaik dzīvojošiem bērniem attiecīgās novada pašvaldības meklē citas mājas.

Ikdiena Jauniešu mājā

Ikdiena Jauniešu mājā paiet radoši, trauksmaini un enerģiski, gluži kā jaunība... Audzinātājas organizē nodarbības, kopīgi ar bērniem saturīgi pavada brīvo laiku, apgūst sociālās prasmes. Lielu laiku dienas beigās aizņem sarunas, kurās jaunieši dalās ar savām emocijām, analizē, vērtē, ieklausās citos jauniešos. 

Senioru diena

1.oktobris - Starptautiskā senioru diena. "Dzeguzītē" sirsnīgu, krāšņu un muzikālu koncertu sniedza mazie mākslinieki no Ērgļu deju kluba "Vizbulīte", vadītāja Sandra Avotiņa. Dejas, dziesmas, uzvedums un daudz sirsnīgi vārdi šodien bija veltīti senioriem. Mazie dejotāji Klāvs un Kate Jasmīna, Armands un Samanta, Veins un Stella, Renārs un Undīne, Aksels un Keita ar savu iznesīgo dejas soli sasildīja visu skatītāju sirdis. Undīnes un Emīlijas Gustīnes dziedājums aizskāra klausītāju vissmalkākās dvēseles stīgas, tas bija no sirds un patiesi. 

Ābolu balle

Jau trešo gadu Likteņdārzā norisinājās tradicionālā Ābolu balle. Ābeļu alejā aug 78 ābelītes: Cukuriņš, Baltais dzidrais, Rīgas rožābele, Sīpoliņš, Konfetnaja u.c. Mazie un lielie apmeklētāji vāca ābolus, spieda sulu, cepa pankūkas, vārīja ievārījumus, piedalījās citās aktivitātēs. Svaigi spiesto sulu varēja iegādāties par ziedojumiem. 
Paldies Likteņdārza labajiem cilvēkiem un "Dzeguzītes" eņģelim Daigai Andersonei ar saviem rūķīšiem par gardās sulas nogādi bērniem un senioriem!
Lai visiem laba veselība!

Vasara - 2019