8.marta svētki

Astotais marts ir tā diena,
Kad sieviete ik viena
Ir pelnījusi ziedus
Un mīļus apskāvienus!
Vai kāds ir aizdomājies, kāpēc pavasarī sveicam dāmas? Un kāpēc tieši šajā dienā, kad kalendārā astotnieks. Tad ziniet, pavasaris - mīlas dīgļa sākums. Un astotnieks - līdz bezgalībai, lai mīla plaukst!

Valentīndienas aktivitātes bērniem un senioriem

Mīlestības dienu vairāk izprot un svin gados jaunākie. Bērniem skolās un "Dzeguzītē" notika aktivitātes ar fotostūrīšiem, Valentīndienas pastu, sarunām par draudzību un mīlestību. Puiši sveica savas meitenes, gaisā virmoja ziedu un sveču smarža.
Seniori dziedāšanas nodarbībā "Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība" aplūkoja dažāda veida mīlestības cilvēku starpā, dzīvnieku starpā, mīlestības baušļus un labākās atziņas.

Gaisa spēki dzied "Dzeguzītē"

Gadu mijas svētkus noslēdzot, ar varenu koncertu pie mums ieradās Gaisa spēki. Pasākuma ievada daļā Vija Krūma iepazīstināja ar Gaisa spēku kopīgās darbības specifiku un katra karavīra individuālo sniegumu dienestā.  Milzīgs prieks un gandarījums par mūsu draugiem karavīriem: Viju, Līgu, Aneti, Ruslanu, Rihardu, Gaiti un daudziem citiem, kuri uzticīgi bērniem un senioriem, sadarbojas ar mums un atbalsta. 

Senioru ikdienas aktivitātes

Sācies straujais, enerģiskais, ideju un iedvesmu pilnais pārmaiņu gads. Ikdiena senioriem paiet kopīgās sarunās, pastaigās, radošās un sporta aktivitātēs. Mūsmājā cieņā ir tautasdziesmu stunda, kuru vada brīvprātīgā Vija Vilmane no kaimiņu novada. Pārsvarā visām dziesmām zinām vārdus jau no galvas. Izrunājam katras dziesmas jēgu, zemtekstu, atceramies kādu piemēru iz dzīves, kopīgi pasmejamies. Tas uzlabo omu un vairo mūsu pozitīvās emocijas.

Mūs atbalsta šuvējas no Aizkraukles

 Priekšsvētku dienā kādā jaukā vakarā mūs apciemoja meitenes no SIA "Spectre Latvia" tekstilapstrādes uzņēmuma Aizkrauklē. Šis ir mūsdienīgs uzņēmums, kas specializējas funkcionālu aktīvās atpūtas un sporta apģērba ražošanā. Uzņēmīgie darbinieki mūsu iestādei sagādāja dāvanu - sašuva galdautus un salvetes, lai skaisti varam uzņemt viesus, rīkot pasākumus.

"Ērgļa spārni" iedvesmo

Šodien pie mums Jauniešu mājā viesojās Draugi no "Ērgļa spārniem" un holandieši. Laiks pagāja nemanot sirsnīgās sarunās, cienāšanās ar tēju un cepumiem, abpusējā dāvanu apmaiņā. Cik ļoti labas sajūtas būt kopā ar Mārīti, Miku un pārējiem draugiem! Tas ir tik pozitīvs lādiņš, kad "baterejas izlādējušās", neizsakāms starojums! Mīlestības pilnā atmosfērā, ar gaismu un siltumu sevī, viens no otra guvām atbalstu un iedvesmu jaunajam, radošajam, steidzīgajam darba cēlienam. Paldies, Draugi! 

Viesojas Aija un dziedošā Baumaņu ģimene.

Kā katru gadu, arī šogad priekšsvētku dienās mūs apciemoja Aija no Aizkraukles. Viņai līdzi atbrauca dziedošā Baumaņu ģimene no Aizkraukles. Pēc pašu iniciatīvas ģimene sniedza skanīgu koncertu latviešu, skotu un angļu valodā. Seniorus ļoti iepriecināja mazās Diānas dziedājums un zināmās dziesmas no bērnības.

Nauris savā skolā

Nauris skolā iesaistās aktivitātēs, dažādos projektos. Uz Ziemasvētku pasākumu kopā ar saviem kursa biedriem spēlēja pasaku "Trīs sivēntiņi un vilks", iejūtoties Nuf - Nufa lomā.

Jūlija un draugi