20.01.2016.
20.janvārī pansijā kopā bija sanākuši visi iemītnieki, lai suminātu Kazimirinu 97. dzīves jubilejā!

Kopā atcerējāmies skaistākos dzīves mirkļus, uzdziedājām, ēdām gardu kliņģeri, katrs izteica gaviļniecei vēlējumu. Viņu sveikt bija ieradusies Iršu pensionāru klubiņa pārstāve Valentīna Meijere.  Kazimirina dzimusi 1919.gada 20.janvārī Rēzeknē Kaunatas pagastā netālu no Rāznas ezera. Kazimirinas mūžs nav bijis viegls, piedzīvots karš, mūžībā pavadīti daudzi mīļi un tuvi cilvēki. 1940.gadā kopā ar dzīvesbiedru un atvasēm Kazimirina pārnāca uz Iršiem.
Visi apbrīnojam Kazimirinu par vienmēr možo garu, labo garastāvokli un labo humora izjūtu. Esam sajūsmā par to, kā viņa gaida katru iestādes pasākumu, jau iepriekš sagatavojot kleitu, tai pieskaņojot šallīti, lakatiņu vai krelles.
Novēlam piedzīvot vēl daudz skaistu mirkļu! Lai veselība turas!!!
k0101 k22  k33 k44
E.Millere,
sociālā darbiniece