Šodien seniori pulcējās dzejas dienu pasākumā "Dzeja dziedē".

Uz tikšanos ieradās Dace no Iršiem. Viņa runāja Valda Artava dzeju, uzdeva senioriem saistošas mīklas, stāstīja anekdotes un dalījās atmiņās par piedzīvotajiem laikiem. Seniori ar interesi klausījās un labprāt iesaistījās dikusijās. Kaut uz īsu brīdi, bet paši pārliecinājāmies, ka dzeja dziedē.
Paldies Dacei!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
dz2

dz1