Pie mums rit darba diena pilnā sparā. 36 karavīri no Gaisa spēkiem rok, demontē, krāso, labiekārto iestādes teritoriju. Senioriem ir ko vērot, kā enerģiskie un spēcīgie karavīri veikli strādā un sasniedz rezultātu. Paldies par ilggadējo sadarbību! Pēc paveiktā darba pusdienas visiem labi garšo.

Paldies Gaisa spēkiem, īpaši Vijai Krūmai, par organizēšanu un iniciatīvu! Paldies par dienestu un sadarbību ar senioriem!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

g11

g22

g33

g44

g55

g66

g77