Šovakar Iršu pagastā pie Magazīnas notika Ielīgošanas pasākums. Arī mūsu seniori to apmeklēja. Fotostūrītī, kas izveidots centrā, atrādījāmies ļaudīm, ka esam līgošanai gatavi: ar labu noskaņojumu, uzpucējušies un smaidu sejā. Pagasta pašdarbnieki priecēja mūs ar skanīgām dziesmām, tautiskajām dejām un teātra izrādi. Cienājāmies ar vietējo samnieču gatavoto sieru un kvasu. Jāņu ugunskurā sadedzinājām pagājušā gada drūmās domas, vecos vainagus un visu lieko.

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.

Ticējums vēsta tā: pašā Līgo naktī debesis atveras, tad jāievēlas tas, ko sirsniņa ilgojas un tas piepildīsies! Lai izdodas!

Lai lustīga līgošana visiem!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
j22

j88

j33

j44

j77

j1010

 

j1313

j55

j99

j1414