Karantīnas laikā, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus un distancešanos, sociālā darba speciālisti aktivizē seniorus, izmantojot fiziskās un radošās aktivitātes.
Sociālāis rehabilitētājs A.Bērziņa-Grudule


11

  44

33

66

99

1515

1616

1711

1010