Brīvdienās "Dzeguzītē" ieradās mazi un lieli Rūķīši no Kokneses un Aizkraukles. Pasākuma pirmajā daļā Ziemassvētku koncertu  sniedza muzikālā apvienība "Projekts 5 Jāņi". Viesi, seniori un darbinieki vienojās kopīgās dziesmās, ar skaļiem aplausiem apliecināja prieku un pateicību. 

Pasākuma otrajā daļā  visi seniori saņēma dāvanas, kuras sagādājuši ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Mazie rūķīši izstaigāja senioru istabiņas un pasniedza dāvanas senioriem, kuri neapmeklēja pasākumu zālē. Aizkustinoši, sirsnīgi un mīļuma pilni mirkļi.
Paldies ikvienam labajam eņģelim, kurš piedalījās šajā projektā un sagādāja prieku arī veciem cilvēkiem. Paldies Valijai par iniciatīvu, kura jau trešo gadu organizē, vada un īsteno šo labdarības projektu.
Cik skaista un brīnišķa lieta!
Uz pasaules - cilvēka sirds!
Cik labi, ka ikvienā vietā
Tā pāri ļaunumam mirdz!
Cik jauki, ka cilvēkos labos
Var sirsnību smelties un spēku!
Reizēm netici acīm savām,
Var paņemt pat gribasspēku!
Cik skaisti, ka cilvēkos šajos
Tā sirds tik devīgi mirdz,
Kuri nežēlo mīļuma sava,
Kas nāk no īsti mīlošas sirds!
PALDIES!!!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
ALA 11 ALA 23 ALA 1212    ALA 44 ALA 66 ALA 3535 ALA 4040 ALA 4242 ALA 116116

ALA 125125