Ikdiena Jauniešu mājā paiet radoši, trauksmaini un enerģiski, gluži kā jaunība... Audzinātājas organizē nodarbības, kopīgi ar bērniem saturīgi pavada brīvo laiku, apgūst sociālās prasmes. Lielu laiku dienas beigās aizņem sarunas, kurās jaunieši dalās ar savām emocijām, analizē, vērtē, ieklausās citos jauniešos. 

 

 

220  440
660 550
770 880
990 11110
12120 13130
L.Leiskina, T.Sošņikova, S.Goldberga,
audzinātājas JM