Skolas mācību gads aizvadīts, Kaspars pēdējās mājturības stundas aizvadīja mērķtiecīgi, aizrautīgi un neatlaidīgi. Pēc 16 stundu pacietīga darba virpojot, slīpējot, zāģējot ir gatava dāvana - suvenīrs Amerikas mammai, pie kuras Kaspars dosies vasarā ciemoties. Mēs lepojamies, ka bērniem ir interese un vēlme saturīgi darboties.

kasp11
I.Bērzkalna,
sociālā dariniece