Mazākiem bērniem bija iespēja iepazīties, vērot, pētīt darbu un tehniku zemnieku saimniecībā, dabas objektus  Koknesē. Rezultātā bērni guva daudz pozitīvas emocijas un priekšstatus,  interesi un notiekošajiem procesiem dabā un apkārtnē. 

a11 a44 a55 a77
L.Leiskina,
audzinātāja AN