Seniori un Iršu pagasta iedzīvotāji baudīja skaistu koncertu, ko sniedza duets "Sandra".

duets Sandra11
E.Millere
sociālā darbiniece