2019.gada 21.oktobrī struktūrvienība "Jauniešu māja" beidza darbību.