Jaunums

2020.gada 6.martā tiek slēgta struktūrvienība un pakalpojums "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem".