pr33
Projekta Nr.4.2.2.0/16/I/002

Aprīļa sākumā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ĢKC "Dzeguzīte" ēkai.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Iršu pagastā, Kokneses novadā, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

Kopējās projekta izmaksas: 182 965, 98 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 155 521,07 EUR.
Projekta īstenošanas ilgums: 2017.gada 1.aprīlis - 2017.gada 31.decembris.
Būvdarbu veicējs: PS "A.A.&Būvkompānijas"
Paredzētie būvdarbi:
-
Ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas demontāža;
- Jumta pārkaru pagarināšana, seguma nomaiņa;
-Fasādes siltināšana un apdare;
-1.stāva pārseguma siltināšana no bēniņu puses un tehnoloģisko laipu izbūve;
-Cokola un pamatu hidroizolēšana, siltināšana un apdare;
-Vēdināšanas kanālu piemūrēšana;
-Bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve, lieveņu renovācija;
-Lietusūdens tekņu un noteku izbūve.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 39%, kā arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājums par 50% gadā (samazināsies par 30,35 tonnām gadā). Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tieša veidā būs 509 Iršu iedzīvotāji, kā arī pansijas klienti (2017.gadā plānoti 42) un darbinieki. Papildus ieguvums - tiks pārtraukta norobežojošo konstrukciju bojāšanās un pieaugs īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī uzlabosies ēkas vizu;alais izskats.
Projekta mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 4.2.2.SAM mērķi - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanau un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltiumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm.
Projekta vadītāja Marta Utāne
pr22 pr11

pr44 pr55