PROJEKTS PABEIGTS

Pieteikums GfL ziedojumam, sociālā atbalsta jomas projektiem

Lielbritānijā reģistrēta labdarības organizācija “Giving for Latvia” (“GfL”) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem bērniem un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās un sociāli mazaizsargātām grupām (bērniem un ģimenēm ar bērniem). Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi ar sabiedriska labuma organizācijas statusu, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā.

Organizācija var iesniegt konkursā vienu projektu apjomā līdz €1,500 vienu apjomā līdz €500, taču vienai organizācijai tiks atbalstīts tikai viens no šiem iesniegtajiem projekta pieteikumiem.

Projektu īstenošana: no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. janvārim.
Projektu noslēdzot, projekta iesniedzējiem līdz 2016. gada 28. februārim jāsagatavo un jānosūta  GfL projekta atskaiti ar fotogrāfijām ar projekta rezultātiem.

Tad nu runāts, darīts ....... NSUS biedrība kopā ar Ģimenes krīzes centra komandu sagatavojusi pieteikumu un šodien nosūtīja projekta izsludinātājiem.

Projektam 1500,00 EUR:

Kopsavilkums par GfL pieteikuma projekta būtību pieteikumam apjomā līdz €1,500:
Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centra ,,Dzeguzīte” darbinieki un klienti caur pasaku tēliem (Sarkangalvīti, Sprīdīti, Ziemassvētku vecīti, Pepiju, Vinniju Pūku, vilku, lapsu, 3 rūķiem) ikdienas nodarbībās un svētkos palīdzēs  izpaust iestādē dzīvojošo bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un Kokneses novada maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnu emocijas – līdzjūtību, žēlsirdību, prieku, izdzīvot tēlos apslēpto dzīves gudrību, grūtību, iegūt spēku un uzlādēt emocionāli pozitīvu enerģiju. Sižets tiks veidots no jau zināmām latviešu un cittautu autoru darbiem, kā arī no pašu bērnu rakstītām pasakām. Rezultāts būs liela uzvara- emociju savaldīšana un atspoguļošana bērniem un pieaugušajiem.
Norādiet mērķgrupu un cilvēku skaitu, kam plānots palīdzēt projekta ietvaros:
40 bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni no dažādiem Latvijas novadiem, 70 Kokneses novada trūcīgās un  maznodrošinātās ģimenes.
Risināmās problēmas apraksts, projekta nepieciešamība:
Liela daļa vecāku bērniem nelasa pasakas. Pasakās atveidotās saskarsmes, uzvedības, attiecību problēmas ir identiskas kā jebkurā mūsdienu ģimenē. Ikdienā izspēlējot situācijas no pasakām, darbojošās personas tiks ietērptas tēlos. Tādejādi, caur pasaku tēliem tiks risināta aktuāla vai apslēpta problēma. Tādā veidā katrs cilvēkbērns atgriezīsies pie sava iekšējā bērna, veidosies, taps un pārtaps par atbildīgu, līdzjūtīgu, žēlsirdīgu, radošu un atvērtu personību. Šis būs labs risinājums arī psihosomatisko slimību ārstēšanā, veids, kā tikt vaļā no dažādām bailēm. Iekšējo baiļu mazināšana paver iespējas izaugt par stabilu personību.
Ziedojuma izlietojuma apraksts, darbības plāns – kas, kā, cik un kad tiks paveikts par saņemto ziedojumu:    
10 masku – tēlu iegāde.


Projektam 500,00 EUR:

Risināmās problēmas apraksts, projekta nepieciešamība:
Daudziem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir nepiepildīti sapņi un klusas cerības. Lielākie svētki Ziemassvētki un Ziemassvētku vecītis ir tas, kurš palīdzēs bērna sapņa piepildījumu novest līdz galam,  uzdāvās prieku un ticību brīnumam un labajam. Ģimenes krīzes centrā ,,Dzeguzīte” nav kvalitatīvs Ziemassvētku vecīša tērps, līdz šim izlīdzēts ar mazcenas rūķa tērpu, kurš kalpo vienai – trijām reizēm.
Ziedojuma izlietojuma apraksts, darbības plāns – kas, kā, cik un kad tiks paveikts par saņemto ziedojumu:
Projektā paredzēts iegādāties:
1. Ziemassvētku vecīša tērpu (apm. 200 euro)
2. Kancelejas preces  rūķu radošai darbnīcai - apsveikumu un dāvanu gatavošanai, spēļu un masku gatavošanai (300euro).
Projekta tāme:
Ziemassvētku vecīša tērps: mētelis, cimdi, cepure, parūka, bārda, zābaki, maiss, josta.
Rūķu darbnīcas materiāli: balts, krāsains aplikāciju, zīmēšanas papīrs, krāsains kartons, dāvanu iesaiņojamais papīrs, dāvanu lentas, filcēšanas materiāli, finieris, dekupāžas materiāli, floristikas materiāli, marķieri, flomāsteri, šķēres, līmes, spiedogi, laminējamais papīrs, 3 profesionālie iededzināšanas aparāti kokam un ādai ar 20 uzgaļiem (29.95 €), koka grebjamie kalti.

Mums noteikti izdosies! :)

 

PROJEKTA VIRZĪBA:

02.12.2015. pl.: 20:03
Šodien tika saņemta pozitīva e-pasta ziņa no projekta organizētājiem:

"Labdien Līga, Lāsma
Gribu jūs iepriecināt, Giving for Latvia pieskitis NSUS/Dzeguzitei €200, lai gan summa ir mazāka ka jūsu projekta pieteikumā,  ceru ka tā dos savu artavu Dzeguzītes attīstībai."

Šobrīd tiek saskaņota visa nepieciešamā dokumentācija, lai ziedojums varētu tikt saņemts un realizēts viss, kas paredzēts projekta ietvaros.