PROJEKTS PABEIGTS

Ar 1.jūniju - 30.jūnijam jaunieši piedalās pilotprojektā "Jauniešu socializācija". Ņemot vērā faktu, ka notiek bērnu skaita samazināšanās, projekts pagarinās līdz 31.jūlijam.

Mērķis - attīstīt sociālās prasmes un iemaņas, dzīvojot ārpus Jauniešu mājas.

Uzdevumi:
1. ievērot Atbalsta nodaļas iekšējās kārtības noteikumus,
2. vadīt vakara apļus pamatskolas vecuma bērniem,
3. iesaistīties brīvprātīgajā darbā,
4. Ar savu piemēru rādīt piemēru mazākajiem,
5. organizēt sportiskas aktivitātes brīvā dabā,
6. piedalīties darba terapijas nodarbībās,
7. projekta noslēguma dienā prezentēt savu pieredzi.