ASV vēstniecības projekts

2020.gada aprīlī iesniegts ASV vēstniecības projekts par ēkas renovēšanu adresē "Dzeguzīte". 2020.gada nogalē būs zināmi rezultāti par projekta apstiprināšanu.

Iesniegti projektu pieteikumi/Atbalstu neguva

Esam iesnieguši projekta pieteikumus Lielbritānijā reģistrētam labdarības fondam Giving for Latvia (GFL) "Mobilā "Dzeguzītes" atpūtas vieta".

Īstenoti Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkas atjaunošanas darbi

                                                                                       pr33
Projekta Nr. 4.2.2.0/16/1/002
Augusta sākumā noslēgušies energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ģimenes atbalsta centra "Dzeguzīte" ēkai. Projekta īstenošanas gaitā veikti būvdarbi ietverot ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas demontāžu, jumta pārkaru pagarināšanu un seguma nomaiņa, fasādes siltināšanu un apdari, cokola un pamatu hidroizolēšanu, siltināšanu un apdari, bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales izbūvi, lietusūdens tekņu un noteku izbūvi u.c. darbus.

Uzsākti Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkas atjaunošanas darbi

                                                                                                               pr33
Projekta Nr.4.2.2.0/16/I/002

Aprīļa sākumā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ĢKC "Dzeguzīte" ēkai.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Iršu pagastā, Kokneses novadā, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

Jūnijs - sociālizācijas pilotprojekts

PROJEKTS PABEIGTS

Ar 1.jūniju - 30.jūnijam jaunieši piedalās pilotprojektā "Jauniešu socializācija". Ņemot vērā faktu, ka notiek bērnu skaita samazināšanās, projekts pagarinās līdz 31.jūlijam.

Pasaku tēlu tērpu iegāde

PROJEKTS PABEIGTS

Projekta pieteikums, kas tika iesniegts 2015.gada oktobrī Lielbritānijā reģistrētā labdarības organizācijā, tika apstiprināts ar samazinātu finansu apjomu (200euro).

Giving for Latvia projekts

PROJEKTS PABEIGTS

Pieteikums GfL ziedojumam, sociālā atbalsta jomas projektiem

Lielbritānijā reģistrēta labdarības organizācija “Giving for Latvia” (“GfL”) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem bērniem un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās un sociāli mazaizsargātām grupām (bērniem un ģimenēm ar bērniem). Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi ar sabiedriska labuma organizācijas statusu, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā.

Iesniegts projekts "Dzeguzītes" dabas skola"

PROJEKTS PABEIGTS / ATBALSTU NEGUVA

Izveidots un iesniegts projekts jauniešiem 10 dienu vasaras nometnei dabā. Projekts risina uzvedības, atkarības (mobilo telefonu, datorspēļu) un saskarsmes problēmas. Projekts tiks īstenots ar neskartās dabas starpniecību, apgūstot pavārmākslu, izdzīvošanas prasmes, iegūstot zināšanas par dabas unikālo spēku, dziedināšanu un valodu.