PAR MUMS


Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte” uzturas 16 bērni vecumā no 9 līdz 22 gadiem un Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļā 39 klienti vecumā līdz 93 gadiem. Bērni sadalīti divās grupās – Atbalsta nodaļā uzturas no 9-14 gadiem, Jauniešu mājā – no 15-22 gadiem. Istabiņās dzīvo pa divi un pa trīs bērniem/jauniešiem.

Liela uzmanība tiek veltīta klientu brīvā laika noslogojumam. Ir radīta iespēja darboties ar trenažieriem, sporta hallē, radošā darbnīcā, spēlēt dažādas galda spēles, darboties ar datoriem,  piedalīties kino vakaros, doties pārgājienos, ekskursijās, aktīvi darboties dažādu projektu aktivitātēs, apmeklēt Iršu pagasta, Kokneses novada un ĢAC rīkotos pasākumus.

Iestādē ir savas tradīcijas – dzimšanas un vārda dienu svinības, mācību gada pirmās un pēdējās dienas atzīmēšana, "Dzeguzītes"" eņģeļu godināšana, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tiek godinātas arī latviešu tautas tradīcijas- Mārtiņdiena, Līgo svētki, Lieldienas, Ziemassvētki un Jaunais gads.

ĢAC „Dzeguzīte” strādā 38 darbinieki, kuri rūpējas par klientu aprūpi, audzināšanu, izglītošanu, tiesību un interešu ievērošanu, labklājības un cieņas aizsardzību. Katrs darbinieks vadās pēc sava amatu apraksta un ievēro Ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” darbinieku ētikas kodeksu.

 

ĢAC "DZEGUZĪTE" strādā starpprofesionāļu komanda:

Agita Soloveiko
Psihologs

 Inita Bērzkalna
Sociālā darbiniece bērniem

Lidija Slobodskaja
Medmāsa

Airisa Bērziņa - Grudule
Sociālais rehabilitētājs

Biruta Babre
Sociālais aprūpētājs

Ligita Trūpa
Medmāsa Pieaugušo aprūpes nodaļā