Nereti nākas rīkoties krīzes situācijā. Tad augstu novērtējam kolēģu objektīvu lēmumu pieņemšanu un rīcību. Paldies Ligitai par brīvprātīgu atbalstu grūtā brīdī.

"Dzeguzītes" administrācija