Šodien pie manis pieaugušo aprūpes nodaļā ienāk kurjers, pārjautā, vai tā esmu es un pasniedz ziedu pušķi, kurā vēl neizkusis sniedziņš... Man iestājās šoks. Izlasot sūtītāja vēstījumu, sapratu, ka klienta meita Iveta (Īrija) pateicas par tēta laimīgām vecumdienām. Tik aizkustinošu mirkli vēl līdz šim nebiju sajutusi darba vietā. Arī tagad nevaru atrast īstos vārdus, lai pateiktos Ivetai, kura tik atzinīgi novērtē manu un manas komandas darbu. PALDIES!

e11 e22 e33
E.Millere,
sociālā darbiniece