Mēs katrs reiz esam bijis bērns un katram šī sajūta ir iekšā līdz mūža galam. Tas ir tik brīnišķīgi!!! Sirsnīgs PALDIES Vitai, Raitim, Ligitai un Daigai par šīs dienas darba metodēm, par sagādāto prieku, pārsteigumu un vakara šovu bērniem un darbiniekiem! Es novēlu katram kaut uz mirkli atgriezties bērnībā, izbaudīt sniega pikas siltumu, no sirds izsmieties un patrakot!
Darba kolēģi ir kā eņģeļi, tie palīdz piecelties un atgādina, ka vajag lidot!

11
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece