ŠĀDS APSVEIKUMS PANSIJAS DARBINIEKUS SAGAIDĪJA 30.DECEMBRA RĪTĀ. MĪĻI UN PATIESI. PALDIES APRŪPĒTĀJAI VALENTĪNAI, IEMĪTNIEKIEM INĀRAI, ANTONAM, NAURIM.

11
E.Millere,
sociālā darbiniece