Šodien izjutu siltumu sirdī, ieejot savā darba vietā.

Paldies direktorei, sociālai darbiniecei un manām tuvākām kolēģītēm par siltu sagaidīšanu, atbraucot no slimnīcas. Paldies, meitenes! Es jūs ļoti mīlu!
A.Laguna