Izsaku lielu pateicību mūsu Valentīnai par lielo darbu, entuziasmu un labo gribu, aizgādājot un pavadot klientus uz sporta dienu "Kastaņās"!

Es augstu novērtēju Valentīnas ieguldīto darbu mūsu senjoru labklājības un dzīves kvalitātes līmeņa celšanā, iejūtīgo un līdzjūtīgi saprotošo attieksmi pret klientiem.
Smaids neko nemaksā, bet dara tik daudz, ilgst vienu mirkli, bet atmiņas par to var saglabāties visu mūžu...
...to nevar ne aizņemties, ne nozagt, jo tā ir bagātība, kura nedos nevienam labumu, ja vien netiks dota no tīras sirds...
E.Millere,
sociālā darbiniece