Pie mums nesen ciemojās Deinstitucionalizācijas projekta pārstāvji, lai vēlreiz informētu iestādi par gaidāmajām pārmaiņām.

Uzņēmām, uzklausījām, pastāstījām un vizuāli parādījām mūsu darbību, aktivitātes, klientu kustību, parādījām mājas, telpas. Projekta meitenes bija apmierinātas, priecīgas par redzēto un dzirdēto. Pirms aizbraukšanas viesi mums atstāja labos vārdus:

Zita, projekta komunikāciju speciāliste: ,,Izdodas tas, kas tiek darīts ar mīlestību, aizrautību un patiesu iedziļināšanos. Tā kā viss minētais ir jaušams jūsu acīs, vārdos un darbos, jums viss izdosies!"

Dace: "Dzeguzīte" - tā ir vieta, kur cilvēki strādā un atrodas savā vietā, tā turpināt, lai veicas visos darbos un piepildās visas vēlmes, ko iecerejāt! Paldies!"

Natālija: "Ar mīlestību darīts darbs nes lielu ,,ražu"!"