Mūsu iestādē jauniešu mājas audzinātāja Taņa strādā jau vairākus gadus. Uz darbu viņa mēro tālo ceļu no Ludzas!!!

Vienmēr uz Iršiem viņa atbrauc jau izplānojusi dienas gaitu. Taņa bieži vien ir iniciators visiem kulinārijas brīnumiem, ar kuriem jaunieši dalās visās nodaļās. Svētkos Taņa ieviesusi novitāti - darboties kopā ar savu vīru, tā nodrošinot jauniešu mājā pilnīgu ģimenes modeli. Apsveicam!  Jūnija mēnesi Taņa strādā Atbalsta nodaļā, piedaloties pilotprojektā " Jauniešu socializācija". Vienā no maiņām Taņa uz darbu atbrauca ar lielu kasti žagariņiem, paskaidrodama, ka dienas beigās vakara apļa laikā bērniem būs pie tējas. PALDIES, TAŅA, PAR TAVU INICIATĪVU, RADOŠUMU, POZITĪVO ENERĢIJU, KO TU DOD BĒRNIEM! MĒS LEPOJAMIES AR TEVI!
Picture11 ap11 ap22
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece