ŠOdien no Svetiņas saņēmu apsveikumu.

Man trūkst vērdu, ar kādiem izteikt visu... Bērns izrādīja mēneša garumā veidotos darbiņus. Kāda pacietība, izturība un talants ielikts tajos. PALDIES PAR SAGĀDĀTO PRIEKU!
Sv11 Sv33 Sv22
I.Bērzkalna