lapu zelts

Rudens mūs šogad lutina ar krāsu bagātību un siltumu. Bērni izbauda lapu salūtu, lapu kaujas un lapu rotas. Tas ir tik aizraujoši un skaisti! 

Mārtiņam 18

Keramikas nodarbība

Pie mums brīvprātīgā keramiķe Dace no Rīgas strādāja ar bērniem. Svilpītes, sēnītes, mājiņas, bļodiņas, krūzītes, vāzītes - tas bija roku darba gala rezultāts. Papildus bērni izmantoja dažādus rīkus un instrumentus: rulli, nazīti, līmi, rīvi, spiedogus, formiņas u.c.
Ražens un terapeitisks darbs.

Senioru dienas pasākums

"Dzeguzītē" senioriem svētki, kas veltīti Starptautiskajai veco ļaužu dienai. Uz pasākumu ieradās Iršu pagasta pensionāri, kuri vienmēr mūs iepriecina ar savu atraktivitāti un izdomu. Arī šoreiz bija pašiestudēta luga ar vakarēšanu un tās aktivitātēm. Pašmājas seniori parādīja latviešu tautas pasaku "Vecīša cimdiņš" mūsdienu versijā. Pasākumu kuplināja Santa Radzvilaviča no Jumurdas ar savām dziesmām. Izjusti, izdzīvoti un aizkustinoši vārdi.

Pērses pirmsskolēni iepriecina seniorus

Šodien mazie ķipari no Pērses pirmsskolas viesojās pie senioriem, lai viņus sveiktu veco ļaužu dienā. Ar skanīgu dziesmiņu, smaidīgu balonu, gardiem āboliem un končām bērni iepriecināja katru onkulīti un tantiņu.
Senioru sirsniņas sasildīja bērnu dziedātā dziesmiņa:
Labdien, labdien,
Man prieks tevi redzēt,
Palecies, paklanies,
Un ar mani draudzējies.
Sirsnīgs Paldies pirmsskolas pedagogiem Daigai, Lindai un Vitai par darbu, sagādājot priecīgo pārsteigumu!

Enerģijas deva

Pirmdienas rītā direktore pārsteidz darbiniekus, ienesot pilnu klēpi ar rudens ziediem, tos glābjot no salnām. Mārtiņrozes, asteres, dālijas, miķelītes, glīti sasietas pušķīšos, priecē mūs, un ar savu rudens smāržu, krāsu un spēku sniedz  jaunu enerģijas devu visai nedēļai. Paldies par  priecīgo pārsteigumu! Lai visai Dzeguzītes komandai radoša, ražīga un pozitīva darba nedēļa!
...Mārtiņrozes degs mums vāzēs,
Mēs tām līdzi sadegsim...

Rudens noskaņas

Arī mūsu mājā jūtamas rudens noskaņas. Bērni labprāt darbojas ar koku lapām, zīlēm, kastaņiem, ziediem u.c. Te izdomai un fantāzijai brīva vaļa! Novērtējam to, ka bērni rada paši. Top jauni darbi, kas priecē pašu un viesu acis, arī bagātīgā vitamīnu deva no cidonijām. Uz veselību!

Elejas kolēģi pieredzes apmaiņā

Šodien dalījāmies pieredzē un guvām jaunas idejas darba kvalitātes uzlabošanā saskarsmē ar klientiem. Kolēģi mēroja tālu ceļu no Elejas. Dienas programmā tika iekļauta ekskursija pa struktūrvienības ēkām, iepazīstināšana ar esošajiem resursiem Iršos, prezentācija par pakalpojumu. Mūs pārsteidza Iršu garāmgājēji - mazie pirmsskolēni, Olimpiskais lācītis Miša un Pepija Garzeķe, kuri devās no sporta dienas aktivitātēm. Arī mūsu kolēģiem mazie sagādāja aktivitātes - ziepju burbuļu veidošanu un lūkošanos caur Olimpisko apli. Tas bija tik aizraujoši!

Balzāms dvēselei

Vērienīgs notikums "Dzeguzītē". No apkārtējiem aprūpes centriem Madlienas, Ērgļiem, Pļaviņām, Ķeguma, Ogres, Skrīveriem ciemos brauca seniori un darbinieki, lai kopā sadziedātu, uzdejotu, sniegtu  priekšnesumus, asinātu prātu un gūtu pozitīvu enerģijas devu - balzāmu dvēselei, šogad caur latviešu tautas pasakām. Pasākumā piedalījās Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris, Iršu pagasta priekšsēdētāja R.Līcīte. Ar skanīgām dziesmām pasākumu kuplināja Madara no Pērses sākumskolas un U.Vabulis no Ērgļiem.