APAVU LABOTĀJS

lepojamies ar Naura sasniegumiem, jo saņemts profesijas apguves diploms APAVU LABOTĀJS. Paldies Alsviķu profesionālajai skolai, skolotājiem, kursa audzinātājam un kopmītņu audzinātājām, īpaši Ludmilai Bērziņai par sirsnību, iejūtību, sapratni un mīlestību. Jūs devāt motivāciju tālākai dzīvei - neapstāties, cīnīties un uzvarēt.

Baltā galdauta svētki

Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas diena, Baltā galdauta svētki. Turpinot šo svētku tradīciju, seniori visas dienas garumā ietur svētku mielastu pie baltiem galdiem, našķojas ar Latvijas konfektēm, piedalās konkursā "Es mīlu tevi, Latvija", dalās atmiņās un stāstos par Latviju, jo mums viņa ir visskaistākā, tik un tā.

SENIORI NODARBĪBĀS

Krāsainākai ikdienai un dzīvespriekam seniori piedalās nodarbībās, kas asina prātu, sekmē fizisko veselību.

ŪSIŅA JEB JURĢU DIENA

Kad vārda dienu svin Juri un Jurģi, senlatviešiem šī diena bija īpaša, to sauca arī par Ūsiņa dienu. Ūsiņš ir tas, kas atnes kokiem zaļas lapas un zaļu zālīti.
Aiz upītes zaļi bērzi zeltītām lapiņām,
Tur bāliņi zirgus gana pieguļā gulēdami.

Zaķim šodien darba diena...

Zaķim šodien darba diena,
Jāstiepj ciemā gardās olas,
Tās tiks krāsotas un sistas,
Tā ka bālēs Iršu vistas.

Lai paveiktu lielos darbus, Pelēcim Zaķim palīgos nāca Baltļipis un Iršu prāvākais Gailis. Viņi apciemoja seniorus un dāvāja varen skaistas olas. Seniori bija priecīgi pārsteigti par Lieldienu viesiem.

Rokas darba nebijās

Mūsu seniors Kārlis čakli strādā arī ziemā. Katru rītu, pirms ieradušies darbinieki, celiņi no sniega jau attīrīti. Paldies par atbildīgo un kārtīgi veikto darbu!

Kustība - dzīvība

Kārtējā COVID - 19 testa rezultāti ir iepriecinoši, nevienam klientam nav atrasts vīruss. Ikdienā izmantojam labos laika apstākļus un, cik iespējams, izejam laukā, lai redzētu, dzirdētu un sajustu sniega baltumu un izrotāto apkārtni, sala kniebienu degunā, klusumu, sniega gurkstēšanu zem kājām. 

Mazie ķipari priecē seniorus

Netālu no "Dzeguzīte" ēkas atrodas Pērses sākumskola, kurā uzturas arī pirmsskolas grupiņas bērni. Visa gada garumā bērni, skolotājas vadībā, rosīgi strādā, lai svētkos un ikdienā iepriecinātu vecīšus. Tā Lieldienās, Līgo svētkos, Mārtiņdienā, Ziemassvētkos u.c. bērni mums snieguši koncertus, dāvājuši salduma dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un visādus pašdarinātus brīnumus.

PALDIES labajiem rūķīšiem

Šodien seniori un darbinieki saņēma dāvanas no čaklajiem rūķīšiem. Paldies visiem, visiem:

Apakškategorijas

2020.gada 6.martā struktūrvienība "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem" beidz darbību.