Diānas atvadu vakars

Sākot ar septembra mēnesi "Dzeguzītē" bērnu un darbinieku vidū valda satraukums un neziņa, jo iestādē sākusies reorganizācija. Tas nozīmē, ka pieugušo socilās aprūpes nodaļa paplašināsies, bet bērnu skaits samazināsies. Turpmāk uz neilgu laiku uzturēsies tikai 7 bērni.
Pašlaik dzīvojošiem bērniem attiecīgās novada pašvaldības meklē citas mājas.

Ikdiena Jauniešu mājā

Ikdiena Jauniešu mājā paiet radoši, trauksmaini un enerģiski, gluži kā jaunība... Audzinātājas organizē nodarbības, kopīgi ar bērniem saturīgi pavada brīvo laiku, apgūst sociālās prasmes. Lielu laiku dienas beigās aizņem sarunas, kurās jaunieši dalās ar savām emocijām, analizē, vērtē, ieklausās citos jauniešos. 

Senioru diena

1.oktobris - Starptautiskā senioru diena. "Dzeguzītē" sirsnīgu, krāšņu un muzikālu koncertu sniedza mazie mākslinieki no Ērgļu deju kluba "Vizbulīte", vadītāja Sandra Avotiņa. Dejas, dziesmas, uzvedums un daudz sirsnīgi vārdi šodien bija veltīti senioriem. Mazie dejotāji Klāvs un Kate Jasmīna, Armands un Samanta, Veins un Stella, Renārs un Undīne, Aksels un Keita ar savu iznesīgo dejas soli sasildīja visu skatītāju sirdis. Undīnes un Emīlijas Gustīnes dziedājums aizskāra klausītāju vissmalkākās dvēseles stīgas, tas bija no sirds un patiesi. 

Ābolu balle

Jau trešo gadu Likteņdārzā norisinājās tradicionālā Ābolu balle. Ābeļu alejā aug 78 ābelītes: Cukuriņš, Baltais dzidrais, Rīgas rožābele, Sīpoliņš, Konfetnaja u.c. Mazie un lielie apmeklētāji vāca ābolus, spieda sulu, cepa pankūkas, vārīja ievārījumus, piedalījās citās aktivitātēs. Svaigi spiesto sulu varēja iegādāties par ziedojumiem. 
Paldies Likteņdārza labajiem cilvēkiem un "Dzeguzītes" eņģelim Daigai Andersonei ar saviem rūķīšiem par gardās sulas nogādi bērniem un senioriem!
Lai visiem laba veselība!

Vasara - 2019

Paša rokām darināts

Skolas mācību gads aizvadīts, Kaspars pēdējās mājturības stundas aizvadīja mērķtiecīgi, aizrautīgi un neatlaidīgi. Pēc 16 stundu pacietīga darba virpojot, slīpējot, zāģējot ir gatava dāvana - suvenīrs Amerikas mammai, pie kuras Kaspars dosies vasarā ciemoties. Mēs lepojamies, ka bērniem ir interese un vēlme saturīgi darboties.

Karavīri bērniem Iršos

Kopīgs darbs

Baltā galdauta svētki

Apakškategorijas

2020.gada 6.martā struktūrvienība "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem" beidz darbību.