Toms " Dzeguzītē"

Šodien pie mums ciemojās bijušais audzēknis Toms. Prieks, ka jaunietis, izgājis caur dzīves ērkšķiem, strādā labu darbu, dibina tuvas attiecības, veido ģimeni, uztur dzīvokli, regulāri atpūšas ārpus Latvijas. Toms atveda bērniem dāvanas. Šis ir viens no labajiem stāstiem, ar ko lepojamies. Paldies Tomam, ka mūs atceras.

Pie mums Kokneses dienas centra bērni

Kokneses dienas centra bērni iepriecināja mūsu seniorus un bērnus ar teātra izrādi. Bērni iejutās putnu, zvēru un Bubuļa lomās. Viesi iepazinās ar Atbalsta nodaļas māju un bērniem. Paldies Ievai un viņas komandai par darbu un mīlestību pret bērniem. Mūs vienoja kopīgas spēles, draudzība un smiekli.  

Brīvdienu aktivitātes Atbalsta Nodaļā

Brīvdienās bērni kopā ar audzītēm uzposa apkārtni, paši gatavoja picu un radoši strādāja, apgūstot prasmes darbā ar karsto līmes pistoli.

Kolēģi no Ķeguma pieredzes apmaiņā

Mūsu darbinieki uzņēma Ķeguma SAC delegātus, lai dalītos pieredzē, runātu par jaunumiem normatīvajās prasībās un parādītu klientu ikdienas dzīvi "Dzeguzītē". Laiks pagāja nemanot sirsnīgās sarunās, pozitīvā atmosfērā un veselīgā humorā.

Uzņemam kolēģus no Litenes

Šodien pie mums pieredzes apmaiņā Litenes SAC kolēģi, lai dalītos savā pieredzē un redzētu, kā strādājam mēs. Paldies visiem "Dzeguzītes" darbiniekiem par atbalstu!

lapu zelts

Rudens mūs šogad lutina ar krāsu bagātību un siltumu. Bērni izbauda lapu salūtu, lapu kaujas un lapu rotas. Tas ir tik aizraujoši un skaisti! 

Mārtiņam 18

Keramikas nodarbība

Pie mums brīvprātīgā keramiķe Dace no Rīgas strādāja ar bērniem. Svilpītes, sēnītes, mājiņas, bļodiņas, krūzītes, vāzītes - tas bija roku darba gala rezultāts. Papildus bērni izmantoja dažādus rīkus un instrumentus: rulli, nazīti, līmi, rīvi, spiedogus, formiņas u.c.
Ražens un terapeitisks darbs.

Senioru dienas pasākums

"Dzeguzītē" senioriem svētki, kas veltīti Starptautiskajai veco ļaužu dienai. Uz pasākumu ieradās Iršu pagasta pensionāri, kuri vienmēr mūs iepriecina ar savu atraktivitāti un izdomu. Arī šoreiz bija pašiestudēta luga ar vakarēšanu un tās aktivitātēm. Pašmājas seniori parādīja latviešu tautas pasaku "Vecīša cimdiņš" mūsdienu versijā. Pasākumu kuplināja Santa Radzvilaviča no Jumurdas ar savām dziesmām. Izjusti, izdzīvoti un aizkustinoši vārdi.