Brīvdienu aktivitātes Atbalsta Nodaļā

Brīvdienās bērni kopā ar audzītēm uzposa apkārtni, paši gatavoja picu un radoši strādāja, apgūstot prasmes darbā ar karsto līmes pistoli.

Kolēģi no Ķeguma pieredzes apmaiņā

Mūsu darbinieki uzņēma Ķeguma SAC delegātus, lai dalītos pieredzē, runātu par jaunumiem normatīvajās prasībās un parādītu klientu ikdienas dzīvi "Dzeguzītē". Laiks pagāja nemanot sirsnīgās sarunās, pozitīvā atmosfērā un veselīgā humorā.

Uzņemam kolēģus no Litenes

Šodien pie mums pieredzes apmaiņā Litenes SAC kolēģi, lai dalītos savā pieredzē un redzētu, kā strādājam mēs. Paldies visiem "Dzeguzītes" darbiniekiem par atbalstu!

lapu zelts

Rudens mūs šogad lutina ar krāsu bagātību un siltumu. Bērni izbauda lapu salūtu, lapu kaujas un lapu rotas. Tas ir tik aizraujoši un skaisti! 

Mārtiņam 18

Keramikas nodarbība

Pie mums brīvprātīgā keramiķe Dace no Rīgas strādāja ar bērniem. Svilpītes, sēnītes, mājiņas, bļodiņas, krūzītes, vāzītes - tas bija roku darba gala rezultāts. Papildus bērni izmantoja dažādus rīkus un instrumentus: rulli, nazīti, līmi, rīvi, spiedogus, formiņas u.c.
Ražens un terapeitisks darbs.

Senioru dienas pasākums

"Dzeguzītē" senioriem svētki, kas veltīti Starptautiskajai veco ļaužu dienai. Uz pasākumu ieradās Iršu pagasta pensionāri, kuri vienmēr mūs iepriecina ar savu atraktivitāti un izdomu. Arī šoreiz bija pašiestudēta luga ar vakarēšanu un tās aktivitātēm. Pašmājas seniori parādīja latviešu tautas pasaku "Vecīša cimdiņš" mūsdienu versijā. Pasākumu kuplināja Santa Radzvilaviča no Jumurdas ar savām dziesmām. Izjusti, izdzīvoti un aizkustinoši vārdi.

Pērses pirmsskolēni iepriecina seniorus

Šodien mazie ķipari no Pērses pirmsskolas viesojās pie senioriem, lai viņus sveiktu veco ļaužu dienā. Ar skanīgu dziesmiņu, smaidīgu balonu, gardiem āboliem un končām bērni iepriecināja katru onkulīti un tantiņu.
Senioru sirsniņas sasildīja bērnu dziedātā dziesmiņa:
Labdien, labdien,
Man prieks tevi redzēt,
Palecies, paklanies,
Un ar mani draudzējies.
Sirsnīgs Paldies pirmsskolas pedagogiem Daigai, Lindai un Vitai par darbu, sagādājot priecīgo pārsteigumu!

Enerģijas deva

Pirmdienas rītā direktore pārsteidz darbiniekus, ienesot pilnu klēpi ar rudens ziediem, tos glābjot no salnām. Mārtiņrozes, asteres, dālijas, miķelītes, glīti sasietas pušķīšos, priecē mūs, un ar savu rudens smāržu, krāsu un spēku sniedz  jaunu enerģijas devu visai nedēļai. Paldies par  priecīgo pārsteigumu! Lai visai Dzeguzītes komandai radoša, ražīga un pozitīva darba nedēļa!
...Mārtiņrozes degs mums vāzēs,
Mēs tām līdzi sadegsim...