Mūs atbalsta šuvējas no Aizkraukles

 Priekšsvētku dienā kādā jaukā vakarā mūs apciemoja meitenes no SIA "Spectre Latvia" tekstilapstrādes uzņēmuma Aizkrauklē. Šis ir mūsdienīgs uzņēmums, kas specializējas funkcionālu aktīvās atpūtas un sporta apģērba ražošanā. Uzņēmīgie darbinieki mūsu iestādei sagādāja dāvanu - sašuva galdautus un salvetes, lai skaisti varam uzņemt viesus, rīkot pasākumus.

"Ērgļa spārni" iedvesmo

Šodien pie mums Jauniešu mājā viesojās Draugi no "Ērgļa spārniem" un holandieši. Laiks pagāja nemanot sirsnīgās sarunās, cienāšanās ar tēju un cepumiem, abpusējā dāvanu apmaiņā. Cik ļoti labas sajūtas būt kopā ar Mārīti, Miku un pārējiem draugiem! Tas ir tik pozitīvs lādiņš, kad "baterejas izlādējušās", neizsakāms starojums! Mīlestības pilnā atmosfērā, ar gaismu un siltumu sevī, viens no otra guvām atbalstu un iedvesmu jaunajam, radošajam, steidzīgajam darba cēlienam. Paldies, Draugi! 

Viesojas Aija un dziedošā Baumaņu ģimene.

Kā katru gadu, arī šogad priekšsvētku dienās mūs apciemoja Aija no Aizkraukles. Viņai līdzi atbrauca dziedošā Baumaņu ģimene no Aizkraukles. Pēc pašu iniciatīvas ģimene sniedza skanīgu koncertu latviešu, skotu un angļu valodā. Seniorus ļoti iepriecināja mazās Diānas dziedājums un zināmās dziesmas no bērnības.

Nauris savā skolā

Nauris skolā iesaistās aktivitātēs, dažādos projektos. Uz Ziemasvētku pasākumu kopā ar saviem kursa biedriem spēlēja pasaku "Trīs sivēntiņi un vilks", iejūtoties Nuf - Nufa lomā.

Jūlija un draugi

Viesojas novadnieki

Brīvdienās "Dzeguzītē" ieradās mazi un lieli Rūķīši no Kokneses un Aizkraukles. Pasākuma pirmajā daļā Ziemassvētku koncertu  sniedza muzikālā apvienība "Projekts 5 Jāņi". Viesi, seniori un darbinieki vienojās kopīgās dziesmās, ar skaļiem aplausiem apliecināja prieku un pateicību. 

Viesojas Sandis Riekstiņš

Šajā skaistajā laikā, kad Adventas vainagā iedegtas divas sveces, mūs atkārtoti apciemoja Sandis Riekstiņš ar savu palīgu - sekretāri Inesi Āboliņu.  Ar siltām domām, sirsnīgām sarunām par sasniegto un ieplānoto kopā pavadītais laiks "aizskrēja" nemanot. Sandis bērnus un seniorus iepriecināja ar dāvanām - Briedīti, kurš groza galvu, Rūķīti, daudz, daudz gaismiņām, par ko sapņoja ik katrs, un, protams, arī gardumiem.

Ziemassvētku gaidās

Zanes (Liezēre) dvēseliskais koncerts dāvāja siltumu, prieku un mīlestību. Sirsnīgs paldies!

Pateicības diena

Jau trešo gadu novembra pēdējā nedēļā tiek svinēta Pateicības diena. Svētku sajūtu radīja viesu uzstāšanās, pateicības vārdi, skanīgas dziesmas un melodijas, ko sniedza Pērses pirmsskolas un sākumskolas bērni (pedagogi Daiga Andersone un Madara Jāņkalne), Bebru, Iršu un Kokneses pensionāres (vadītājas Mārīte Andersone, Maija Bērziņa un Zenta Bērziņa) ar Lības Zukules iniciatīvu, Iršu sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Valda Kalniņa) un pašmāju ļaudis.

Apakškategorijas

2020.gada 6.martā struktūrvienība "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem" beidz darbību.