Skaistuma diena

13.11.2015.
13.novembra piektdiena ,,Dzeguzītē" bija īpaši gaidīta. Jau no rīta zālē meitenes un zēni sēdēja Andra un Vinetas frizieru salonā, lai nogrieztu matus un uztaisītu frizūru. Diena bija piepildīta pozitīvām emocijām, saturīgi pavadīts brīvais laiks, bērniem bija interesanti uzdot jautājumus par friziera profesiju, tās plusiem un mīnusiem, sadzirdēt atbildes no pieredzes bagātiem un profesionāliem frizieriem.

Ar svecītēm rokās

11.11.2015.
Lācplēša dienā ,,Dzeguzītes" māja bija izrotāta ar Latvijas karoga krāsas noformējumu zālē, svecītēm ārpusē. Lielie un mazie dzeguzēni piedalījās Iršu pagasta pasākumā. Ar svecītēm rokās Iršu centrā kopīgi izveidojām Jumīša zīmi. Lai augam stipri, veseli un esam droši!

lasma 111115 
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece

Jauniešu prezentācija Rīgā

06.11.2015.
Jau no š.g. pavasara  mūsu jauniešu māja piedalījās  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izstrādātā projekta ,,Augšup” aktivitātēs un pasākumos. 6.novembrī Rīgā Eiropas Savienības mājā notika projekta prezentācija, kurā atskaitījās paši jaunieši, direktori un darbinieki. Mums gāja vienkārši brīnišķīgi! Prieks par lielo ieguldījumu, par jauniem draugiem, par jaunām idejām nākotnē, par to, ka labi izskatījāmies!

Viesos ansamblis "Pīlādzītis”

28.10.2015.
Viesos ansamblis "Pīlādzītis”

28. oktobrī pansijā viesojās ansamblis "Pīlādzītis” ar jautrām, skanīgām un labi pazīstamām dziesmām. Ansambļa dalībnieki bija īpaši gatavojušies, tika sveikta 28.oktobra vārda dienas gaviļniece Antoņina, kā arī mīļi sveikti visi iestādes iemītnieki. Dziedot kopīgi dziesmas, dažu sirmgalvju acīs sariesās asaras, jo atmiņā atausa jaunības dienu laiki. Koncerts patīkami ilgi ievilkās, jo iemītniekiem radās arvien jaunas idejas kādu dziesmu uzdziedāt visiem kopīgi.

Sadraudzības sporta diena Iršos!

25.07.2015.
Sadraudzības sporta diena Iršos!

23.jūlijā Kokneses novada Iršu sociālajā pansijā notika nebijis pasākums sadraudzības sporta diena. Sporta dienā piedalījās, kaimiņu Ērgļu novada sociālās aprūpes centra "Ērgļi" un Sausnējas pagasta sociālās aprūpes centra "Kastaņas"" komandas.Iršu sociālās pansijas iemītnieki sporta spēlēs piedalījas ar pilnu sparu, jo bija saorganizējuši pat divas komandas.

Pirmais darba cēliens ĢKC ,,Dzeguzīte”

31.10.2015.

Ir aizritējis 2915./2016. mācību gada pirmais posms. Ģimenes krīzes centra ,,Dzeguzīte” audzēkņi uzsākuši savas skolas gaitas dažādās Latvijas skolās, atbilstoši savām interesēm un spējām. Katram bērnam ir savi mazie sasniegumi gan mācību darbā, gan interešu pulciņu izvēlē un apmeklējumos, par kuriem katrs ir atskaitījies un kopīgi varam priecāties.

Aktivitātēm un piedzīvojumiem bagātā vasara

31.08.2015.
2015.gada vasarā bērni un jaunieši daudz piedalījās projektu aktivitātēs, apmeklējot Likteņdārzu, R.Blaumaņa memoriālo muzeju ,,Braki” Ērgļos, multifunkcionālo iniciatīvu centru Madonā, laivojot pa Rīgas kanālu,  lidojot ar gaisa balonu, organizējot fotoizstādes Iršos un Madonā.

Rīgas Baltijas Rotary klubs

Dienā, kad saulīte pa zemes virsu rotājās, kad visi rosījās Lielajā talkā, mūsu ceļš veda uz Rīgu. Jau ceturto gadu pēc kārtas Rīgas Baltijas Rotary klubs rīko Vislatvijas bērnu namu sadziedāšanās svētkus “Cielaviņa”, kuros piedalījāmies arī mēs,brāļi- Andris, Alvis, Linards, Ailis, Salvis un mazā māsa Iluta.  Pārstāvot ģimenes krīzes centru “Dzeguzīte” , uzstājāmies ar I. Cines dziesmu “Pelēns”. Piedalīšanās sadziedāšanās svētkos visiem kļuva kā liels notikums- daudz skatītāju, daudz konkurentu un daudz vērtētāju.

LEĻĻU TEĀTRA STUDIJAS "SIBILLA" IZVEIDE

LEĻĻU TEĀTRA STUDIJAS "SIBILLA" IZVEIDE

Kādā maija dienā biedrības “Palīdzi man izaugt” komandai radās ideja izveidot leļļu teātra studiju un piedalīties Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba ”Mēs paši” projektu konkursā. Konkursā mēs uzvarējām.