Ksenija un Oskars no "Spārnus bērniem"

Radošā Akadēmijā notika ziepju vārīšanas, apsveikumu gatavošanas un pērļošanas darbnīcas Ksenijas un Oskara no "Spārnus bērniem" vadībā. Bērni ar lielu aizrautību strādāja, veica sīkus darbiņus, stāvēja pie ziepju katla. Brīvie bērni sarunājās ar Oskaru, notika svarīgas vīriešu runas.....:) Paldies Ksenijai un Oskaram par milzīgo ieguldījumu bērnu audzināšanā, izglītošanā un prasmju veidošanā.

Vecgada diena

Jauniešu mājā puiši un meitenes aktīvi grieza, rīvēja, šmorēja, cepa piparkūkas un klāja svētku galdu. Pār visu procesu roku uz pulsa turēja audzinātāja Taņa. Kā jau vienmēr svētku programma bija iepriekš sagatavota, pārdomāta un bērni vakarā priecīgi. Katrs pārdomāja savu labos darbus gada garumā, savas pieļautās kļūdas un atziņas. Svētku salūts bija krāšņš un grandiozs! Lai suņa gadā esam veseli, priecīgi un laimīgi!

Svētki kopā ar Gaisa spēkiem

 Ļoti gaidījām šo dienu. Nu tā arī bija klāt - karavīri atbrauca ar lielu autobusu, visi skaistās formās tērpti, stalti, smaidīgi, pavisam laikam kādi 45. Viņi šoreiz pildīja eņģeļu funkciju, pilnu māju sanesa ar sagādātām dāvaniņām. Štāba virsseržante Vija Krūma bija galvenā starpniece starp mums un gaisa spēkiem, arī darbojās kā tulks. Viņa bija šī visa pasākuma iniciatore, organizētāja, projekta vadītāja. Vija no iestādes tika apbalvota ar goda lentu "Dzeguzītes" eņģelis. Mūsu svētku programma sākās ar iepazīšanos, draudzības apli un lūgšanu.

Ziemassvētki mūsu mājās

Sen gaidītie Ziemīši nu ir klāt. Seniori svētkus svinēja zālē pie izgreznotas svētku eglītes. Pie mums ar svētku koncertu viesojās Santa no Jumurdas. Dziesmas, silti vārdi, vēlējumi sildīja visu sirdis. Un kā tad bnu bez dāvanām! Biedrība NSUS bija parūpējusies, lai katram senioram būtu silta, mīļa un un salda dāvaniņa!

Rūķi no Riekstiņciema

Pēkšņi veras durvis un ienāk divi rūķi ar sarkanām micēm galvās. :) Stāsta, ka esot tepat no vietējā Riekstiņciema un gribot uz svētkiem iepriecināt darbiniekus! Kāds pārsteigums! PALDIES RIEKSTIŅCIEMA RŪĶIEM par novērtēto darbu!

Rūķi no LukssEkspress

Pie mums viesojās labie rūķi no Lukss Ekspress firmas. Viņus pavadīja mūsu eņģeļi Arta un Lana. Vakars izvērtās par lielu pasākumu ar dāvanām, sirsnīgām sarunām, svētku galdu un lielu, lielu prieku.

Fonds "Gloria Patri"

Nu jau vairākus gadus cieši sadarbojamies ar fondu "Gloria Patri", īpaši valdes locekli Andri Liepu. Nesen esam saņēmuši fonda atbalstu un ziedojumu "Dzeguzītei". Paldies par sadarbību!

Labie vārdi un darbi

Decembris ir pateicības, piedošanas un labestības mēnesis. Jau no mēneša sākuma Atbalsta nodaļā darbojas projekts "Labie vārdi un darbi". Katram bērnam iekārtota banka - zeķīte, kur krājas paveiktais. Kādam bērnam jau ir ir krietni redzams bankas briedums. :) Mēs lepojamies ar bērnu labajiem darbiem. Vai nav brīnišķīgi, ka Maksims Iršos uz ielas pieiet pie pavisam svešas tantiņas un smaidot pasaka:" Labdien, kā Jums klājas?" Tik vienkārši un labi!

Pie mums Lazdānu un Vildes ģimenes no Kokneses

"Dzeguzītē" ciemojās Lazdānu un Vildes ģimenes no Kokneses. Pasākuma 1.daļā bija dziedošās Vildes ģimenes koncerts.  Dziesmas vienoja mūs, tās dziedāja līdzi arī mūsu bērni, darbinieki un seniori. Katrs ģimenes loceklis spēlēja kādu muzikas instrumentu. Bija arī koncerta pārsteigums! Tētis ar dēliņu spēlēja uz paštaisīta instrumenta, kas sastāvēja no dažāda garuma trubām!!! Tas bija tik oriģināli!