"Līgo" diena

Šodien Atbalsta nodaļas bērni/jaunieši un audzinātāji (audzinātāja Taņa ar vīru) daudz laika pavadīja brīvā dabā. Šīs dienas mērķis bija radīt vēlamo ģimenes modeli, sekmēt latviešu tradīcijas ģimeniskā vidē.

Saņemts ziedojums no LION

Šodien pie mums ieradās pārstāvji no biedrības ''LION" .

Līgo "Dzeguzītē"

Nāc, nākdama, Jāņu diena,
Tev ir pulka gaidītāju;
Jāņi gaida zaļus kroņus,
Meitas skaistu līgošanu!

Šodien pie mums ielīgošanas svētki.

Mācību gada noslēgums

Pagājušo nedēļu skolēni pulcējās uz noslēguma svinīgu sapulci, kurā atskatījāmies uz gada garumā notikušajām aktivitātēm.

Elitas un Naura izlaidums

Pagājušo piektdien  Kokneses internātpamaskolā - attīstības centrā notika izlaidums arodklasei.

Darbinieku atelpas brīdis

Trešdien darbinieki devās nelielā ekskursijā uz Latgali, lai "uzlādētu savas baterejas" ikdienas darbam.

Pirmie zobiņi!

Šodien visiem Atbalsta nodaļā prieki. Mazām pelītēm - māsiņām izšķīlušies pirmie zobiņi!

Mūsējie sporta spēlēs Madlienā

Vakar sociālās aprūpes centrā Madlienā tika organizētas sporta spēles.

Rotaļlietas atrod mājas

Šodien labie cilvēki no Aizkraukles atveda mums rotaļlietas.