Tikšanās ar ASV valsts sekretāra vietnieku

Šodien sadarbībā ar Aizsardzības Ministriju, braucām ekskursijā uz Rīgu. Kara muzejā tikāmies ar mūsu draugiem - Gaisa spēkiem, arī Viju Krūmu un ASV karavīriem. Tur ieradās īpašs cilvēks - ASV valsts sekretāra vietnieks Džons Salivans (John J.Sullivan). Darbojāmies aktivitāšu centrā - vilkām mugurā karavīru un glābēju formas, spēlējām spēles. Bija gardas uzkodiņas!

Citrus milzīgais ieguldījums

 Sadarbībā ar Gaisa spēkiem un V.Krūmas iniciatīvu mūsu iestādē piepildās "Dzeguzītes" sapnis - tiek ierīkota apziņošanas sistēma. Šo labdarības pasākumu veic SIA Citrus. Visas dienas garumā vīri pēc projekta mērīja, vilka vadus, urba, stiprināja utt. Tagad atlicis programmēšanas darbs un pavisam drīz katra bērna istabiņā skanēs vakara pasaciņa, meditatīva mūzika, pašu bērnu ierunāta dzeja un stāsti. Vajag brīnumam ticēt un tad tas piepildās!

Sveicam Ligitu

Daudz baltu dieniņu! Sveicam Ligitu skaistajā dzimšanas dienā!

Saldā piektdiena

Pie mums ieradās labie cilvēki - Aija Svētiņa ar savu komandu. Saņēmām Sandras un MARS LATVIA sūtījumu - snikerus un spinerus. Tas bija tik forši - sarīkot sapulces abās nodaļās un pasniegt bērniem saldumus un topa mantiņas!!! Sakām lielu paldies par labajām domām un pozitīvo enerģiju, ko mums sūtāt. Paldies par prieku un saldo piektdienu!

Sadarbībā ar zemessargiem

Ar Aizkraukles zemessargiem laiks sportiskajās aktivitātēs aizskrēja nemanot. Bija interesanti - trenējām atmiņu, atceroties 36 lietas zemessargu mugursomās.  Basketbola soda metieni nebija nemaz tik viegli izpildāmi, jo pirms tam mugurā bija jāuzvelk zemessargu vestes. Trenējāmies atverēs likt munīciju, uzvilkt formu u.c.  Bērniem patika, jo valdīja sacensību gars un bija uzvarētāji. Maksima komanda saņēma balvu - zemessargu pildspalvu. Pēc mēneša gaidīsim atkal, kad varēsim varbūt jau doties laukā.

Mums raksta viesģimene no ASV

Patīkami saņemt vēstuli no ASV par mūsu Elīnu, labus vārdus par mūsu iestādi. Uz turpmāko sadarbību!

Indiešu dejas

Šodien pie mums indiešu deju koncerts. Bija interesanti uzzināt daudz jauna par katru tērpa elementu, tā nozīmi. Savdabīgās dejas nav iedomājamas bez zvārguļiem, kas piestiprināti pie kājām. Kustoties, tie ir papildinājums melodijai un ritmam. Īpašas ir roku, kāju un galvas kustības. Guvām ieskatu saulainajā un tālajā Indijā.

EŅĢELIS 2017

Šodien mūsu mājā EŅĢEĻU godināšanas pasākums. Sveicām Cilvēkus - Eņģeļus, kuri vairākkārtīgi palīdzējuši un atbalstījuši bērnus, seniorus un iestādi. Šogad tie ir Ērgļa spārni, biedrība "Spārnus bērniem", Vasarssvētku draudze "Atklāsme", Gaisa spēki un ASV Armija, Sandris Zariņš, Aizkraukles PII "Auseklītis" un labdarības fonds "Gloria Patri".

Meteņdienas aktivitātes

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā;
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.
Mūsu meteņdienas aktivitātes bija saistītas ar ēdienu gatavošanas prasmju veidošanu.  Cepām kartupeļus, kartupeļu pankūkas, plātsmaizes. Radošā nodarbībā no kartupeļiem gatavojām spiedogus un veidojām gleznas. Paldies bērniem par aktīvu darbošanos un teicamu uzvedību!