Pērses pirmsskolēni iepriecina seniorus

Šodien mazie ķipari no Pērses pirmsskolas viesojās pie senioriem, lai viņus sveiktu veco ļaužu dienā. Ar skanīgu dziesmiņu, smaidīgu balonu, gardiem āboliem un končām bērni iepriecināja katru onkulīti un tantiņu.
Senioru sirsniņas sasildīja bērnu dziedātā dziesmiņa:
Labdien, labdien,
Man prieks tevi redzēt,
Palecies, paklanies,
Un ar mani draudzējies.
Sirsnīgs Paldies pirmsskolas pedagogiem Daigai, Lindai un Vitai par darbu, sagādājot priecīgo pārsteigumu!

Enerģijas deva

Pirmdienas rītā direktore pārsteidz darbiniekus, ienesot pilnu klēpi ar rudens ziediem, tos glābjot no salnām. Mārtiņrozes, asteres, dālijas, miķelītes, glīti sasietas pušķīšos, priecē mūs, un ar savu rudens smāržu, krāsu un spēku sniedz  jaunu enerģijas devu visai nedēļai. Paldies par  priecīgo pārsteigumu! Lai visai Dzeguzītes komandai radoša, ražīga un pozitīva darba nedēļa!
...Mārtiņrozes degs mums vāzēs,
Mēs tām līdzi sadegsim...

Rudens noskaņas

Arī mūsu mājā jūtamas rudens noskaņas. Bērni labprāt darbojas ar koku lapām, zīlēm, kastaņiem, ziediem u.c. Te izdomai un fantāzijai brīva vaļa! Novērtējam to, ka bērni rada paši. Top jauni darbi, kas priecē pašu un viesu acis, arī bagātīgā vitamīnu deva no cidonijām. Uz veselību!

Elejas kolēģi pieredzes apmaiņā

Šodien dalījāmies pieredzē un guvām jaunas idejas darba kvalitātes uzlabošanā saskarsmē ar klientiem. Kolēģi mēroja tālu ceļu no Elejas. Dienas programmā tika iekļauta ekskursija pa struktūrvienības ēkām, iepazīstināšana ar esošajiem resursiem Iršos, prezentācija par pakalpojumu. Mūs pārsteidza Iršu garāmgājēji - mazie pirmsskolēni, Olimpiskais lācītis Miša un Pepija Garzeķe, kuri devās no sporta dienas aktivitātēm. Arī mūsu kolēģiem mazie sagādāja aktivitātes - ziepju burbuļu veidošanu un lūkošanos caur Olimpisko apli. Tas bija tik aizraujoši!

Balzāms dvēselei

Vērienīgs notikums "Dzeguzītē". No apkārtējiem aprūpes centriem Madlienas, Ērgļiem, Pļaviņām, Ķeguma, Ogres, Skrīveriem ciemos brauca seniori un darbinieki, lai kopā sadziedātu, uzdejotu, sniegtu  priekšnesumus, asinātu prātu un gūtu pozitīvu enerģijas devu - balzāmu dvēselei, šogad caur latviešu tautas pasakām. Pasākumā piedalījās Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris, Iršu pagasta priekšsēdētāja R.Līcīte. Ar skanīgām dziesmām pasākumu kuplināja Madara no Pērses sākumskolas un U.Vabulis no Ērgļiem.

Atvadas vasarai

Bērniem tika organizēts tradicionālais pasākums "Atvadas vasarai". Šoreiz tas bija citāds - ar piedzīvojumu, fiziskām un kolektīva saliedēšanas aktivitātēm, kuras vadīja speciālisti - profesionāļi Jānis un Edgars. Bērni apguva snaipera, kokā kāpšanas, līdzsvara, saskarsmes prasmes. Visa diena bija veltīta, lai atrastu ciešāku kontaktu un kopīgu valodu, izjustu emocijas, piedzīvojumus, pārdzīvojumus un labu mācību.
Diena bija ļoti piepieldīta un interesanta. Paldies Agitai par iniciatīvu un organizēšanu!

Sveicieni no Elīnas ģimenes!

Vienmēr ir patīkami saņemt ziņas no bērniem, kuri kādu laiciņu uzturējušies "Dzeguzītē". Mūs vienmēr atceras Sofijas, Zeltītes, Emīla un Sanijas, Elīnas ģimenes, sazinoties neklātienē un apciemojot. Uzzinām par bērnu sasniegumiem, priekiem un jaunumiem ģimenē. Paldies par sadarbību!
Tā mūs visus šogad ar Jauno mācību gadu sveic Elīna ar ģimeni. Lai spēks, radošums un možs gars pavada ik dienu! Starp citu, Elīna filmējusies jaunajā latviešu seriālā "Divi vienā", konkrēti 9.sērijā. Mēs lepojamies!

Pauks, paukš, paukš, ābolīši krīt...

Šogad bagāts ābolu gads. Kur vien skaties, ābeles pilnas ar krāsainiem, lielākiem un mazākiem āboliem. Paldies visiem iestādes darbiniekiem un uzticamajiem draugiem - D.Andersones ģimenei, kuri regulāri bērniem un senioriem nogādā plūmes, ābolus un citus dārza gardumus.

Uzsākam mācības

Jauno 2018./2019. mācību gadu uzsākam dažādās Latvijas skolās - Rīgā, Vecpiebalgā, Alūksnē, Rēzeknē, Koknesē, Iršos. Tās tika izvēlētas, ņemot vērā bērna intereses, spējas un veselības stāvokli. Lai visiem mums izdevies, veiksmīgs un laimīgs jaunais mācību gads!