12.02.2016.
Šodien visi pirmsskolas vecuma bērni zīmēšanas nodarbībā bija burvji.

Vispirms visi auklītes un audzītes pavadībā izgāja laukā paskatīties, kādi brīnumi notikuši pa nakti. Visapkārt sasnigusi bieza sniega sega! Viss balts! Koki, mežs, pļavas, ceļi, mājas! Paņēmām sniedziņu savās mazajās plaukstiņās, lai paskatītos, cik pārsliņas skaistas. Saliekot daudz pārsliņas kopā, izveidojās vesela sniega bumba! Tad devāmies uz zīmēšanas nodarbību, kurā katrs uzbūra skaistu ziemas ainavu! ,,Kas notiek, ja uz balta uzzīmē ar baltu?"  - Neko nevar redzēt!!! Bet tad burvis ar lielo otu uzklāja krāsainu ūdentiņu........un tad viss kļuva redzams! ,,Man arī!" ,,Man arī!" - bērni viens pēc otra sauca! Kādas skaistas pārslas sakritušas! Visiem prieks par padarīto! Uzdziedam!!!
77 88 99 22 44

33 55
S.Vītola,
Atbalsta nodaļas audzinātāja