18.01.2016.
Ir bērnu un jaunieši, ar kuriem ,,Dzeguzīte" lepojas.

Viens no tādiem ir Nauris, kuram nupat jauniešu mājā nosvinēja 20 gadu jubileju. Nauris ir labs puika, vienmēr jebkuram darbiniekam izpalīdzēs, pajautās ,,Kā Jūs jūtaties?", piedalīsies visos pasākumos, aktivitātēs, projektos, nav skubināms uz aktīvu darbošanos, bet pats ir tam motivēts, saprotošs, labestīgs un sirsnīgs. Nauris ir ,,saaudzis"  ar iestādes darbiniekiem. Uz Nauri var paļauties, viņam var uzticēties. Ikdienā Nauris apgūst pavāra palīga profesiju, arī jauniešu mājā Nauris regulāri gatavo ēdienu, rūpējas par savu apkārtējo vidi -telpām, kur uzturas un iestādes teritoriju.
Jubilejas svinībās audzinātāja S.Goldberga bija sagatavojusi aktivitātes, kopīgi ar jauniešiem pārrunāja spilgtākos piedzīvojumus, atmiņas par visu šo laiku, kamēr Nauris uzturas pie mums. Šogad Nauris pabeigs savu skolu, esam izvēles priekšā - ko darīt tālāk, kādu ceļu iet - mācīties??? strādāt??? ...
n11 n55 n33 n22
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece