Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas sēt,
Viens pret otru, lai mīļumā spētu,
Mēs šai pasaulē uzziedēt.

Degsim sveces!
Pa vienai katru
svētdienu līdz pašiem
Ziemassvētkiem,
rotāsim savas mājas
un pagalmus,
domāsim gaišas
domas un gaidīsim svētku brīnumu kopā!
adv66

adv11

adv22

adv55

adv77

adv44

adv0202

adv 0101

adv0404