LŪDZAM BŪT SAPROTOŠIEM UN, SĀKOT NO 11.10. 2021., IEVĒROT VALSTĪ NOTEIKTOS IEROBEŽOJOŠOS PASĀKUMUS:

1. Tikšanos iepriekš saskaņot ar iestādes administrāciju (direktori, tālr. 26175385 vai sociālo darbinieci, tālr.29495529);
2. Uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, reģistrēties apmeklētāju žurnālā;
3. Tikšanās laikā ievērot drošības pasākumus (1 persona, 2 metri, maskas, roku dezinfekcija).