Senioru svētku dienas pasākums katram apmeklētājam deva prieka un laimes sajūtu. priekšnesumus kuplināja čigānu dejotāja un dziesmotās meitenes no Iršu pašadarbības kolektīviem.

22

33

44

66

77

88

99

1010

1212

1313