Kad vārda dienu svin Juri un Jurģi, senlatviešiem šī diena bija īpaša, to sauca arī par Ūsiņa dienu. Ūsiņš ir tas, kas atnes kokiem zaļas lapas un zaļu zālīti.
Aiz upītes zaļi bērzi zeltītām lapiņām,
Tur bāliņi zirgus gana pieguļā gulēdami.

Pēc garās ziemas pirmo reizi tika laisti ārā zirgi un govis. Kāds zirdziņš bij' iemaldījies pie mums, apstaigāja katru senioru, cienāja ar garšīgiem pīrāgiem. Tas tāpēc, lai zirgi augtu apaļi kā pīrāgi. :)
Jurģu dienā vēji kaujoties; kāds vējš Jurģos, tāds pūtīs visu gadu.
Sociālā darbiniece I. Bērzkalna
z77

z11

z1212

z88

z99

z22

z44

z55

z66

z1010

z1313