Zaķim šodien darba diena,
Jāstiepj ciemā gardās olas,
Tās tiks krāsotas un sistas,
Tā ka bālēs Iršu vistas.

Lai paveiktu lielos darbus, Pelēcim Zaķim palīgos nāca Baltļipis un Iršu prāvākais Gailis. Viņi apciemoja seniorus un dāvāja varen skaistas olas. Seniori bija priecīgi pārsteigti par Lieldienu viesiem.

Pasākums notika, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.
Paldies D.Andersonei ar komandu par personīgo ieguldījumu un sadarbību ar ĢAC "DZEGUZĪTE".
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

33

44

55

66

77

88

99

111