Šodien seniori un darbinieki saņēma dāvanas no čaklajiem rūķīšiem. Paldies visiem, visiem:

Biedrībai "No sirds uz sirdi" projektam "Eņģeļa pasts", Pērses sākumskolas pirmsskolas grupiņai (Irši), PII "Bitīte" (Vecbebri), Kokneses pamatskolai - attīstības centram, Kokneses vidusskolai, Skopānu ģimenei (Koknese), Sproģu ģimenei (Koknese), Kokneses sociālajam dienestam, folkloras kopai "Urgas"(Koknese), biedrībai "Baltaine" (Koknese), Sūnu pamatskolai (Krustpils novads), īpaši skolas direktorei Inesei Ziediņai, biedrībai "Silta sirds" (Jēkabpils), īpaši vadītājai Mārītei Polei, labajām ģimenēm no Kokneses, kuras vēlējās palikt anonīmas, Purakalnu un Kļaviņu ģimenēm (Daudzeva), Kļaviņu ģimenei (Sērene), Danai Isajevai (Aizkraukle), Valijai Fedotovai (Koknese) ar komandu no visas Latvijas, Karīnai Skrupskai (Koknese), PII "Zirnīši" (Preiļi), Stičinsku ģimenei (z/s "Bļodiņas"), SIA "J&E īpašumi".
Kāpjot pāri Jaunā gada slieksnim,
Jaunas domas baltā rītā krīt,
Un pa solītim, pa vienam mazam niekam,
Iesim visas dienas skaisti piepilīt!
Līdzi ņemot savu balto sapni,
Savu balto cerību, ka labi būs,
Ticību, ka Sargeņģeļa spārnos
Baltais sapnis īstenībā kļūs.

Lai mums visiem veselība, spēks un izturība!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

inguna11

33

44

55

77

88

99

vilma11

vilnis11

055

tana11

valent11

022

011

1212